UWV vervoer

Wanneer het om personenvervoer gaat is Apeldoornse Taxi Service graag uw partner.

Ook wanneer u via het UWV in aanmerking komt voor een werkkostenvergoeding of werkkostenregeling. Wanneer u in aanmerking komt voor de regeling kunnen wij het vervoer voor u verzorgen. Of het nu gaat om een incidentele rit of meerdere ritten voor een langere periode, wij zijn graag uw taxibedrijf.

TAXIVERGOEDING DOOR UWV

UWV vergoedt in sommige gevallen taxiritten voor woon-werkverkeer en voor een gesprek bij UWV. Wanneer heeft u hier recht op?

Vervoer naar werk of opleiding

Komt u in aanmerking voor een vergoeding voor uw woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer en kunt u niet meer dan 100 meter lopen? Dan kunt u bij UWV een taxivergoeding aanvragen. Ook kunt u een vergoeding vragen van de taxikosten van uw privékilometers. Deze laatste vergoeding geeft UWV alleen als u óók voor de werkkilometers of de schoolkilometers een vergoeding krijgt. Aan de vergoeding van taxikosten zijn wel voorwaarden verbonden:

  • UWV moet bij u een structurele functionele beperking hebben vastgesteld.
  • De taxikosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.
  • Soms is ook het brutogezinsinkomen relevant want boven een bepaalde inkomensgrens is soms geen of soms nog maar een kleine vergoeding mogelijk. Deze grens geldt alleen voor het woon-werkvervoer en de privékilometers.
  • U werkt niet in Wsw-dienstverband.
  • Nadat u de vergoeding bij UWV heeft gedeclareerd, betaalt UWV de vergoeding van de werkkilometers of de schoolkilometers. UWV betaalt de vergoeding niet vooraf.

Gesprek bij UWV

Ook voor een gesprek bij UWV kunt u in aanmerking komen voor een taxivergoeding. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • U bent door UWV voor het gesprek uitgenodigd.
  • U bent om medische redenen niet in staat om met het openbaar vervoer te reizen.
  • Uw heenreis bedraagt 15 km of meer.

Het is belangrijk dat u toestemming krijgt vóór dat u naar de afspraak gaat, anders krijgt u misschien geen aangepaste vergoeding. Neem daarom vooraf contact op met UWV.

Lees verder over reiskostenvergoeding van UWV.

Het juiste zorgvervoer begint bij de Apeldoornse Taxi Service

Chat openen